Angajatorii români RISC ÎNCHISOARE: reținerea și neplata contribuțiilor redevine infracțiune / Proiect

SocialNews

Potrivit proiectului de decret de urgență emis de Ministerul Finanțelor, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor după 60 de zile de la scadență vor fi reclasificate ca evaziune fiscală și vor fi pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani.

„Se reincriminează fapta de reţinere şi neplată, respectiv se incriminează fapta de încasare şi neplată, ori, după caz, de nereţinere sau neîncasare, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în Anexa. Astfel, pentru a asigura predictibilitatea normei de incriminare, s-au prevăzut expres, în Anexa la proiectul de act normativ, categoriile de impozite şi contribuţii, supuse regimului de reţinere sau încasare şi plată sau virare, cu precizarea actului normativ şi a articolelor care le reglementează. Limitele pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 5 ani”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Propunerea se referă la Legea nr.1. 241/2005 Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale-recondamnare a evaziunii fiscale. Potrivit proiectului, necesitatea unor astfel de propuneri legislative este reincriminarea faptelor inclusiv retinerea si neplata, precum si punctul culminant al faptului de primire si neplata, sau in functie de imprejurari, nevinovat.

Retinerea sau neincasarea impozitelor si/sau retinerii contributiilor la impozit. Având în vedere că astfel de sancțiuni pot preveni producerea de noi infracțiuni, o bună colectare a acestor taxe este echivalentă cu bugetul de stat.

„În ceea ce priveşte termenul de 60 de zile prevăzut în cuprinsul prevederilor art.6^1, menţionăm că acesta a fost stabilit ţinând cont de următoarele: drepturile salariale, cât şi impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă sunt plătite de către contribuabili în funcţie de disponibilităţile băneşti deţinute de aceştia, la termenul de scadenţă reglementat de lege”, se precizează în document.

Din practica instituțiilor financiare, se constată că din cauza lichidității insuficiente la momentul respectiv, unii debitori au amânat plata obligațiilor financiare de la data scadenței. Așadar, din perspectiva încasării datoriilor, dacă contribuabilii întârzie plata într-o perioadă mai mare de 60 de zile, riscul de colectare a impozitelor este foarte mare, deoarece, dincolo de această perioadă, există posibilitatea de nerambursare.

Pe de altă parte, prin prevederile „Legii procedurii financiare”, statul român recunoaște că prin proceduri de mediere instituțiile financiare ar trebui să stabilească cea mai bună soluție pentru eliminarea obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitelor reținute la sursă, și a termenelor pe care le vor plăti.

Perioada de realizare a acestei proceduri de mediere este de cel putin 45 de zile de la data scadentei, astfel incat dupa 60 de zile de la data scadentei acestor datorii, riscul financiar de recuperare va deveni foarte mare.

În ceea ce privește modificarea articolului 10, autoritățile au subliniat clar că aceasta se datorează faptului că prevederile Legii nr. 10 trebuie aplicate în mod uniform. 241/2005 și a fost restabilit stimulentul din cuantumul veniturilor penale către bugetul de stat.

Sursa: Stiri pe Surse

Share this Article
Follow:
Socialnews este site-ul dumneavoastră preferat de știri sociale, mondene, sănătate, fashion, turism și muzică. Vă oferim zilnic cele mai variate informații despre domenii cu adevărat importante!
Leave a comment
servere vps gazduire web servere dedicate