Ultima oră | Sociologul Mirel Palada, condamnat la închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă

SocialNews

Sociologul Mirel Palada a fost condamnat joi, 16 noiembrie, la 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru refuz de prelevare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Sentința Judecătoriei Sectorului 2 nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la instanța superioară.

MINUTA

„În temeiul art.396 alin.2 C.proc.pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul PALADA THEODOR MIREL (…) la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art.337 C.pen. (faptă din data de 8.10.2020). În temeiul art.67 alin.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a), b) ?i i) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a conduce vehicule din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv pe drumurile publice, pe o perioadă de 3(trei) ani. În temeiul art.65 alin.1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. În temeiul art.89 alin.1 C.pen. anulează amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare stabilite inculpatului prin S.p. nr. 1065/18.12.2020 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucure?ti def. prin D.p. nr.691/12.05.2021 a Cur?ii de Apel Bucure?ti. În temeiul art.40 alin.1 C.pen. rap. la art.39 alin.1 lit. b) ?i art.38 alin.1 C.pen. contope?te pedeapsa de 6 luni închisoare, stabilită prin Sentin?a penală nr. 1065/18.12.2020 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucure?ti def. prin D.p. nr.691/12.05.2021 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, cu cea de 2 ani închisoare, aplicată în prezenta cauză ?i, la pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, adăugă sporul obligatoriu de 2 luni închisoare [(6 luni)/3], urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa rezultantă de 2(doi) ani ?i 2(două) luni închisoare. În temeiul art.45 alin.1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) ?i i) C.pen., respectiv a drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a conduce vehicule din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv pe drumurile publice, pe o perioadă de 3(trei) ani, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art.45 alin.5 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa doar în caz de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.91 alin.1 ?i al art.92 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art.93 alin.1 C.pen. îl obligă pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În temeiul art.93 alin.2 lit. b) C.pen. îl obligă pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Proba?iune Bucure?ti, sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art.93 alin.3 C.pen. obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 90 de zile la una din următoarele institu?ii: ADP Sector 2 sau Primăria Municipiului Bucure?ti – Administra?ia Cimitirelor ?i Crematoriilor Umane. În temeiul art.404 alin.2 C.proc.pen. rap. la art. 91 alin.4, art.96 alin.1 ?i 4 C.pen. atrage inculpatului aten?ia asupra faptului că nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obliga?iilor impuse ori săvâr?irea unei noi infrac?iuni în cursul termenului de supraveghere atrage revocarea suspendării ?i executarea pedepsei. În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei aferentă fazei de urmărire penală. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen. onorariu redus avocat oficiu inculpat, în cuantum de 1400 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justi?iei către Baroul Bucure?ti, pentru avocat Rotaru C. Rares. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentin?ei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpatului ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 16.11.2023.”

  Afganistanul a inaugurat o replică a Domului Stâncii la Kabul

Știre în curs de actualizare.Sursa

Share this Article
Follow:
Socialnews este site-ul dumneavoastră preferat de știri sociale, mondene, sănătate, fashion, turism și muzică. Vă oferim zilnic cele mai variate informații despre domenii cu adevărat importante!
Leave a comment